Begroting 2017

€ 244.818.753 Lasten
€ 232.483.765 Baten
Bekijk de programma’s
Kwaliteit openbaar bestuur
Lasten € 6.586.972 3 %
Baten € 19.640 0 %
Regionale economie
Lasten € 11.410.023 5 %
Baten € 32.200 0 %
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Lasten € 78.863.785 32 %
Baten € 11.131.040 5 %
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
Lasten € 3.888.663 2 %
Baten € 710.000 0 %
Milieu, Energie & Bodem
Lasten € 11.922.453 5 %
Baten € 526.345 0 %
Cultuur
Lasten € 18.896.318 8 %
Baten € 1.321.961 1 %
Dynamiek in leefomgeving
Lasten € 59.344.500 24 %
Baten € 9.025.837 4 %
Middelen
Lasten € 53.906.039 22 %
Baten € 209.716.742 90 %