060228

Reserve investeringsagenda

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

-

39.200.000

31.090.000

24.225.000

18.825.000

Begrote onttrekking (2)

5.800.000

8.110.000

6.865.000

5.400.000

-

Begrote toevoeging (3)

45.000.000

-

-

-

-

Begrote lasten programmas (4)

2.150.000

5.110.000

4.865.000

4.400.000

-

Werkelijke/beoogde lasten programmas (5)

2.150.000

5.110.000

4.865.000

4.400.000

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

39.200.000

31.090.000

24.225.000

18.825.000

18.825.000

060228

060228 Reserve investeringsagenda

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De reserve investeringsagenda heeft tot doel financiële dekking te verschaffen voor die plannen die worden uitgewerkt op basis van de investeringsagenda.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Bob Potjer

Programma

8: Middelen

Toelichting

De reserve investeringsagenda is in 2016 op de volgende wijze gevoed:
• Het surplus van de Reserve voor algemene doeleinden boven de maximale stand van € 5 miljoen; € 14,5 miljoen.
• Het surplus van de Financieringsreserve boven de vastgelegde bodemstand van € 80 miljoen; € 15,5 miljoen.
• Vanuit de Financieringsreserve additioneel € 15 miljoen.

De ruimte is met het instellen en de voeding van de reserve investeringsagenda gerealiseerd. De uitwerking van de plannen zijn deels geagendeerd en uitgewerkt in concrete PS voorstellen, dan worden de komende tijd nader uitgewerkt. Het geld wordt op basis van uitgewerkte plannen op basis van statenvoorstellen onttrokken aan de reserve. Aan de reserve investeringsagenda wordt geen rente toegerekend.

Verwerkt zijn de voorstellen t.a.v. Breedband, Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit, Gebiedsontwikkeling GAE, en Energieneutraal wonen.

Wat zijn we van plan?

T.a.v. Breedband een onttrekking van € 3.475.000, --
T.a.v. Culturele investeringen een onttrekking van € 2.335.000,--
T.a.v. Gebiedsontwikkeling GAE een onttrekking van € 1.300.000,--
T.a.v. Energieneutraal wonen een onttrekking van € 1.000.000,--.