201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer50.35772.37667.7334.64451.56552.02649.417
3.1 Bereikbaar Drenthe8.71715.98011.3464.6349.26110.60911.093
Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets, varen (inclusief het toeristisch recreatief gebruik) en goederenvervoer8.29313.4148.8464.5689.26110.60911.093
Inkoop-9724024000
Afwikkeling voorgaand jaar-97000000
Overige goederen en diensten024024000
Kapitaal lasten8.2937.9886.0041.9846.4197.7678.251
Afschrijving5.1815.0986.004-9066.4197.7678.251
Toegerekende rente3.1122.89002.890000
Ontv. subsidies-6.583000000
Bijdrage Rijk BDU-4.118000000
Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig-2.465000000
Subsidie6.6805.4022.8422.5602.8422.8422.842
Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)002.842-2.8422.8422.8422.842
Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)6.6805.40205.402000
Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht4252.5662.50066000
Inkoop4912.5662.50066000
Overige goederen en diensten4912.5662.50066000
Ontv. bijdragen-66000000
Verkoop van onroerende zaken-66000000
3.3 Mobiliteit op maat2.18914.76225.352-10.59025.82926.31226.205
Optimaal benutten van het totale netwerk met aandacht voor innovatieve concepten20648480484848
Inkoop325482424242424
Afwikkeling voorgaand jaar-10000000
Kosten bevordering mobiliteit97482424242424
Overige goederen en diensten237000000
Ontv. bijdragen-119000000
Schadevergoedingen-119000000
Subsidie0024-24242424
Kosten bevordering mobiliteit0024-24242424
Optimaal Openbaar vervoer systeem1.98314.71425.304-10.59025.78126.26426.156
Inkoop7850050000
Overige goederen en diensten7850050000
Ontv. subsidies-28.491-9.6880-9.688000
Bijdrage Rijk BDU-24.089000000
Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig-4.402-9.6880-9.688000
Subsidie30.39724.35225.304-95225.78126.26426.156
Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU)21.85921.03021.919-88922.34522.78022.624
Bijdrage in apparaatskosten OV bureau00247-247247247247
Bijdrage in apparaatskosten OV-bureau2482470247000
Kosten spoor Emmen Zwolle8.2903.0753.138-633.1883.2363.285
3.4 Verkeersveilig Drenthe5661.2791.0642151.0641.0641.064
Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'5661.2791.0642151.0641.0641.064
Inkoop599871598273598598598
Afwikkeling voorgaand jaar-73000000
Intensivering uitvoering fietsnota8524024000
Kosten bedrijfsvoering0000000
Programmakosten VVB (BDU)4815175170517517517
Uitvoering luchtvaartbeleid3156056000
Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)02000200000
Verkeerswaarnemingen767481-8818181
Leges-11-18-180-18-18-18
Leges en andere rechten-11-18-180-18-18-18
Ontv. subsidies-1.891-580-58000
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)0-580-58000
Bijdrage Rijk BDU-1.000000000
Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig-891000000
Subsidie1.8684834830483483483
Intensivering m.b.t. fietspaden1.385000000
Programmakosten VVBD (BDU)4834834830483483483
3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau8.15310.6378.9961.6418.7269.7268.496
Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen031629026290290290
Inkoop031629026290290290
Onderhoud031629026290290290
Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen projecten097109-12141414
Inkoop097952000
Onderhoud097952000
Kapitaal lasten0014-14141414
Afschrijving0014-14141414
Het beheren en onderhouden van fietspaden038133843338338338
Inkoop038133843338338338
Onderhoud038133843338338338
Het beheren en onderhouden van fietspaden projecten01.397431.354350200100
Inkoop01.397431.354350200100
Onderhoud01.397431.354350200100
Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen03.0063.152-1463.1523.1523.152
Belastingen01891890189189189
Zakelijke lasten01891890189189189
Inkoop03.3903.1082823.1083.1083.108
Onderhoud03.3903.1082823.1083.1083.108
Leges0-5-50-5-5-5
Leges en andere rechten0-5-50-5-5-5
Ontv. bijdragen0-567-139-428-139-139-139
Overige opbrengsten0-491-86-405-86-86-86
Schadevergoedingen0-53-530-53-53-53
Verkoop van onroerende zaken0-230-23000
Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten02.7542.799-462.4081.2581.158
Inkoop02.9182.7411762.3501.2001.100
Onderhoud02.9182.7411762.3501.2001.100
Kapitaal lasten0058-58585858
Afschrijving0058-58585858
Ontv. bijdragen0-1640-164000
Overige opbrengsten0-1640-164000
Het beheren en onderhouden van stroomwegen8.1531.6441.3652791.3651.3651.453
Belastingen175000000
Zakelijke lasten175000000
Inkoop8.3891.5041.3651381.3651.3651.453
Afwikkeling voorgaand jaar-74000000
Onderhoud8.4631.5041.3651381.3651.3651.453
Kapitaal lasten1001400140000
Afschrijving144044000
Toegerekende rente9997097000
Leges-7000000
Leges en andere rechten-7000000
Ontv. bijdragen-505000000
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)-281000000
Overige opbrengsten-159000000
Schadevergoedingen-30000000
Verkoop van onroerende zaken-35000000
Het beheren en onderhouden van stroomwegen projecten01.0438991448083.1081.991
Inkoop01.0438911518003.1001.983
Onderhoud01.0438911518003.1001.983
Kapitaal lasten008-8888
Afschrijving008-8888
3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau2.3049-414423-370-370-370
Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt1.744-1.689-2.356667-2.356-2.356-2.356
Belastingen5228280282828
Zakelijke lasten5228280282828
Inkoop6.4861.3991.2851141.2851.2851.285
Afwikkeling voorgaand jaar-57000000
Onderhoud6.5431.3991.2851141.2851.2851.285
Kapitaal lasten3795530553000
Afschrijving1501890189000
Toegerekende rente2293640364000
Leges-3-1-10-1-1-1
Leges en andere rechten-3-1-10-1-1-1
Ontv. bijdragen-234-63-685-68-68-68
Huur dienstwoningen-24-13-130-13-13-13
Overige opbrengsten-211-50-500-50-50-50
Schadevergoedingen0000000
Vergoeding brugbediening00-55-5-5-5
Ontv. subsidies-4.937-3.606-3.601-5-3.601-3.601-3.601
Bijdr. Waterschappen in voedingsgemalen00-231231-231-231-231
Bijdrage Reest en Wieden in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen-534000000
Bijdrage Rijk Meppel - De Punt-3.355-3.370-3.3700-3.370-3.370-3.370
Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen-446-2310-231000
Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen-533000000
Vergoeding brugbediening-69-50-5000
Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt projecten0750819-691.2051.2051.205
Inkoop0750796-461.1501.1501.150
Onderhoud0750796-461.1501.1501.150
Kapitaal lasten0023-23555555
Afschrijving0023-23555555
Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen56021153158535353
Belastingen022220222222
Zakelijke lasten022220222222
Inkoop1141.5281.3701581.3701.3701.370
Afwikkeling voorgaand jaar-21-1210-121000
Onderhoud1341.6481.3702791.3701.3701.370
Leges0-1-10-1-1-1
Leges en andere rechten0-1-10-1-1-1
Ontv. bijdragen446-3-30-3-3-3
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)476000000
Huur dienstwoningen0-3-30-3-3-3
Overige opbrengsten-30000000
Ontv. subsidies0-1.396-1.3960-1.396-1.396-1.369
Bijdr. Waterschappen in voedingsgemalen00-240240-240-240-240
Bijdrage Gemaal Eefde0-62-620-62-62-35
Bijdrage Reest en Wieden de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen00-512512-512-512-512
Bijdrage Reest en Wieden in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen0-5120-512000
Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen0-2400-240000
Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen0-520-5200-520-520-520
Vergoeding brugbediening0-62-620-62-62-62
Subsidie062620626235
Bijdrage Gemaal Eefde062620626235
Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen projecten07361.070-333727727727
Inkoop0736892-156550550550
Onderhoud0736892-156550550550
Kapitaal lasten00177-177177177177
Afschrijving00177-177177177177
3.7 Regio Specifiek Pakket28.42729.71021.3898.3217.0564.6862.930
Bereikbaarheid Emmen - Centrum11.23113.2806.9166.36478500
Inkoop31100180-8078500
Regio Specifiek Pakket (RSP).31100180-8078500
Subsidie11.20013.1806.7366.444000
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar200000000
Subsidies RSP11.00013.1806.7366.444000
RSP Coevorden2.34110.6151.7238.8923.828636197
Ontv. subsidies0-5.900-5.9000-5.900-1.0500
Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP0-5.900-5.9000-5.900-1.0500
Subsidie2.34116.5157.6238.8929.7281.686197
Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP03.5003.50003.5007500
Subsidies RSP2.34113.0154.1238.8926.228936197
Ruimtelijk Economisch Programma14.0764.3153.0001.3152.8002.0002.500
Subsidie14.0764.3153.0001.3152.8002.0002.500
Subsidies RSP14.0764.3153.0001.3152.8002.0002.500
Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen7791.5009.750-8.2503502.000233
Inkoop002.300-2.300000
Regio Specifiek Pakket (RSP).002.300-2.300000
Subsidie7791.5007.450-5.9503502.000233
Subsidies RSP7791.5007.450-5.9503502.000233

Verrekening resultaat met reserves

2015 Rekening

2016

2017

Verschil
2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

0

1.310.465

602.370

708.095

248.465

248.465

248.465

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

3.197.091

2.625.229

50.012

2.575.217

0

0

0

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

16.773.840

1.000.000

1.000.000

0

0

0

911.120

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

250.000

185.919

47.001

138.918

659.251

0

2.659.251

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

0

0

1.146.213

-1.146.213

1.296.510

1.295.939

1.854.926

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-500.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

-40.266.037

-27.753.819

-17.547.632

-10.206.187

-3.214.641

-844.893

0

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.264.428

-1.002.000

-340.000

-662.000

-340.000

-340.000

0

Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer

0

0

0

0

-1.078.485

-2.267.661

-2.398.517

Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

-424.622

-2.565.894

-2.500.000

-65.894

0

0

0

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

-4.560.053

-160.000

-933.293

773.293

0

0

0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

0

-250.000

0

-250.000

0

-340.749

0

Saldo verrekening met reserves

-26.794.209

-26.610.100

-18.475.329

-8.134.771

-2.428.900

-2.248.899

3.275.245

Totaal na bestemming

23.562.459

45.766.290

49.257.416

-3.491.126

49.135.997

49.777.545

52.692.440

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

x

Doelstelling

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets, varen (inclusief het toeristisch recreatief gebruik) en goederenvervoer

Kapitaal lasten

1.984.339

De kapitaallasten van het investeringsprogramma Verkeer en vervoer zijn in 2017 lager begroot. Dit voornamelijk als gevolg van een aanpassing in het BBV, waardoor geen rentelasten meer mogen worden toegerekend. De afschrijvingen zijn over het algemeen wel hoger, omdat voorzien wordt dat de verschillende infrastructurele projecten zijn afgerond en de afschrijving van die projecten is gestart vanaf 2017.

Subsidie

2.559.887

De budgetten voor Verkeers- en vervoersprojecten (BDU) zijn in 2017 lager.

Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht

Inkoop

65.894

De budgetten voor Onderhoud en verbeteringswerken N34 zijn in 2017 lager.

Optimaal Openbaar vervoer systeem

Inkoop

50.000

In 2016 was € 50.000,-- opgenomen voor de vergoeding van schoolreiskosten voor leerlingen met een MBO-opleiding

Subsidie

-952.426

De Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU) is hoger. mede als gevolg van indexaties.

Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'

Inkoop

272.687

De budgetten voor de uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) en Uitvoering luchtvaartbeleid zijn in 2017 niet meer opgenomen.

Het beheren en onderhouden van fietspaden projecten

Inkoop

1.354.269

Voor de het beheren en onderhouden van fietspaden was in 2016 incidenteel meer begroot wo.de fietspaden N374 (Schoonloo) en N379 (Drouwenermond).

Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen

Inkoop

282.068

De budgetten voor onderhoud van gebiedsontsluitingswegen zijn in 2017 lager.

Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten

Inkoop

176.449

De budgetten voor onderhoud van gebiedsontsluitingswegen project zijn in 2017 lager.

Kapitaal lasten

-58.159

De kapitaallasten zijn in 2017 hoger begroot. Dit komt doordat de afschrijvingen over andere doelstellingen zijn verdeeld vanwege de nieuwe structuur in de begroting.

Het beheren en onderhouden van stroomwegen

Inkoop

138.417

De budgetten voor onderhoud van stroomweg beheer zijn in 2017 lager.

Kapitaal lasten

140.281

De kapitaallasten zijn in 2017 lager begroot. Dit komt doordat de afschrijvingen over andere doelstellingen zijn verdeeld vanwege de nieuwe structuur in de begroting.

Het beheren en onderhouden van stroomwegen projecten

Inkoop

151.460

De budgetten voor onderhoud stroomwegbeheer projecten zijn in 2017 lager.

Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt

Inkoop

113.932

De budgetten voor Onderhoud Vaarweg Meppel de Punt zijn in 2017 lager.

Kapitaal lasten

552.991

De kapitaallasten zijn in 2017 lager begroot. Dit voornamelijk als gevolg van een aanpassing in het BBV, waardoor geen rentelasten meer mogen worden toegerekend. Daarnaast zijn de afschrijvingen over andere doelstellingen verdeeld vanwege de nieuwe structuur.

Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen

Inkoop

158.346

De budgetten voor Onderhoud ZO Drentse vaarwegen zijn in 2017 lager mede doordat in 2016 een incidentele meevaller was begroot vanwege het afwikkelingen van oude verplichtingen.

Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen projecten

Inkoop

-155.948

De budgetten voor Onderhoud ZO Drentse vaarwegenprojecten zijn in 2017 hoger.

Kapitaal lasten

-177.324

De kapitaallasten zijn in 2017 hoger begroot. Dit komt voornamelijk doordat de afschrijvingen over andere doelstellingen zijn verdeeld vanwege de nieuwe structuur.

Bereikbaarheid Emmen - Centrum

Inkoop

-80.000

De verwachting is dat in 2017 € 80.000,-- meer besteed gaat worden aan proceskosten. Dit bedrag komt vanuit de Reserve RSP.

Subsidie

6.444.000

De verwachting is dat voor projecten minder budget voor uitvoering nodig is. De budgetten zijn daarom lager. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.

RSP Coevorden

Subsidie

8.892.187

De verwachting is dat voor projecten minder budget voor uitvoering nodig is. De budgetten zijn daarom lager. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.

Ruimtelijk Economisch Programma

Subsidie

1.314.861

De verwachting is dat voor projecten minder budget voor uitvoering nodig is. De budgetten zijn daarom lager. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.

Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen

Inkoop

-2.300.000

Voor de verbetering spoor Zwolle-Herfte is in 2017 een budget opgenomen, dat was er in 2016 niet. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.

Subsidie

-5.950.000

De verwachting is meer projecten de verbetering van het spoor Zwolle Coevorden en Emmen in uitvoering komen. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.

Optimaal Openbaar vervoer systeem

Ontv. subsidies

-9.687.860

De specifieke rijksuitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is overgegaan in een decentralisatie uitkering en die inkomst is hier daarom niet meer opgenomen. Het bedrag dat in 2016 begroot is, betreft een saldo van middelen uit voorgaande jaren, dat bedrag is gestort in de Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer.

Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'

Ontv. subsidies

-57.672

Voor het project Swung was in 2016 een incidentele bate van resterende Rijks middelen ISV geluidsmaatregelen uit voorgaande jaren opgenomen.

Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen

Ontv. bijdragen

-428.170

In 2016 werd het aanwezige gladheidsmaterieel ingebracht in een nieuwe leaseconstructie. De incidentele opbrengst wegens overdracht van materieel bedroeg € 405.000,-- dit is de voornaamste oorzaak van de lagere baten.

Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten

Ontv. bijdragen

-164.080

In 2016 zijn werkzaamheden voor de gemeente Borger-Odoorn en provincie Fryslân verricht. Deze opbrengsten zijn in 2017 niet begroot. Dit is oorzaak van de lagere baten.

Overige verschillen

3.216

Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017

4.643.645