201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Cultuur15.24916.58717.574-98816.87415.45014.582
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen5.0576.4117.112-7006.2924.7483.860
Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische waarden van Drenthe zijn als onderligger gebruikt voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen-3420235-215239197222
Subsidie-3420235-215239197222
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-50000000
Archeologie00113-11311775100
Cultuurhistorie00122-122122122122
Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming1620020000
Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit1.6641.9381.6712671.6751.6801.685
Subsidie1.6641.9381.6712671.6751.6801.685
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-31000000
Creatieve industrie0050-50505050
Herbestemming karakteristiek bezit489700500200500500500
Monument Kamp Westerbork1716170171717
Ontwikkeling cultureel erfgoed3483113110311311311
Restauratie Rijksmonumenten602667494173494494494
Stichting Monumentenwacht Drenthe240244299-55304308313
Culturele investeringen04002.335-1.9351.39000
Subsidie04002.335-1.9351.39000
Investeringsagenda culturele investeringen04002.335-1.9351.39000
De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed in 20181.4311.605773832773773113
Inkoop8201.0914636284634630
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid7689784005784004000
UNESCO traject51113635063630
Subsidie611515311204311311113
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-6000000
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid00198-1981981980
Verhaal van Drenthe617515113401113113113
Ontwikkelen Cultuurbeleid153149658418265182
Inkoop1561496584656565
Cultuurmonitor0020-20202020
Overige goederen en diensten15614945104454545
Subsidie-30001170117
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-3000000
Culturele prijs en Culturele gemeente00001170117
Programmering van professionele podium- en beeldende kunsten die zowel provinciaal als (inter)nationaal publiek aantrekken1.8432.2991.9883111.9881.9881.613
Subsidie1.8432.2991.9883111.9881.9881.613
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-24000000
BKV in ruimtelijke plannen6833227062270270270
Festivals en bijzondere evenementen7136700670000
Festivals en bijzondere evennementen00700-700700700325
Incidentele subsidies00443-443443443443
Innovatie1081900190000
Internationalisering0050-50505050
Kreatief met Krimp1041000100000
Landschapskunst991000100000
Professionele podiumkunsten637780450330450450450
Talentontwikkeling1381277552757575
Samen met gemeenten en uitvoeringspartners de zorg voor en kwaliteit van het cultureel erfgoed versterken0045-45454545
Inkoop0045-45454545
Strategisch narratief0045-45454545
6.2 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen1.1039191.123-2041.1291.1351.016
(Im)materieel erfgoed is digitaal ontsloten voor (her)gebruik door brede doelgroepen735546571-25571571571
Inkoop325136161-25161161161
Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie2536360363636
Kosten Noordelijk Archeologisch Depot300100125-25125125125
Subsidie4104104100410410410
Regionaal historische centra (RHC)4104104100410410410
Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal367373427-54433439445
Subsidie367373427-54433439445
Huis van de Taal367373378-5384390396
Project Bevordering Drents en Duits0049-49494949
Het aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed in Geopark de Hondsrug is versterkt en de economische draagkracht is verder ontwikkeld00125-1251251250
Subsidie00125-1251251250
Subsidie Geopark00125-1251251250
6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen9.0899.2569.339-839.4529.5679.706
Betere toegankelijkheid van cultuur, kennis, en informatie9.0899.2568.6645928.7778.8929.031
Inkoop03570357000
Transitiekosten sociaal domein03570357000
Kapitaal lasten1.3641.338564774564564564
Afschrijving5645645640564564564
Toegerekende rente8007740774000
Ontv. bijdragen-1.283-1.309-1.32213-1.335-1.349-1.349
Huur Drents Museum-1.283-1.309-1.32213-1.335-1.349-1.349
Ontv. subsidies0-2310-231000
Bijdrage provincie Groningen WSF-taken0-2310-231000
Subsidie9.0089.1009.422-3229.5489.6779.815
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-1000000
Biblionet Drenthe2.5842.6242.660-352.6992.7402.784
Drents Museum4.4254.5104.571-614.6394.7094.784
Klein musea/Platform Drentse musea00100-100100100100
Kunst en Cultuur Drenthe1.1581.1661.182-161.2001.2181.237
Motie bibliotheekfunctie00410-410410410410
Overige musea van provinciaal belang506475500-25500500500
Programma cultuureducatie met kwaliteit3353250325000
Effectiever en efficiënter cultuurbeleid op noordelijk landsdeelniveau00100-100100100100
Subsidie00100-100100100100
Noordelijke Cultuuragenda00100-100100100100
Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen00250-250250250250
Subsidie00250-250250250250
Podium Platteland00250-250250250250
Op meer dan 90% van de Drentse basisscholen wordt cultuuronderwijs geborgd waarbij de vraag van de school centraal staat00325-325325325325
Subsidie00325-325325325325
Programma cultuureducatie met kwaliteit00325-325325325325

Verrekening resultaat met reserves

2015
Rekening

2016

2017

Verschil
2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

0

-400.000

-2.335.000

1.935.000

-1.390.000

0

0

Saldo verrekening met reserves

0

-400.000

-2.335.000

1.935.000

-1.390.000

0

0

Totaal na bestemming

15.248.562

16.186.831

15.239.357

947.474

15.483.727

15.450.017

14.582.100

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

Doelstelling

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische waarden van Drenthe zijn als onderligger gebruikt voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Subsidie

-214.500

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota.

Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

Subsidie

266.972

Wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere budgetten voor Herbestemming karakteristiek bezit en restauratie van Rijksmonumenten.

Culturele investeringen

Subsidie

-1.935.000

Betreft verwerken van investeringsagenda in begroting, dat budget was er in 2016 nog niet.

De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed in 2018

Inkoop

628.378

In verband met fasering is voor de Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid en het UNESCO traject in 2017 een lager budget.

Subsidie

203.825

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota.

Ontwikkelen Cultuurbeleid

Inkoop

84.000

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota.

Programmering van professionele podium- en beeldende kunsten die zowel provinciaal als (inter)nationaal publiek aantrekken

Subsidie

310.923

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota.

Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal

Subsidie

-54.039

Betreft kosten project bevordering Drents-Duits.

Het aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed in Geopark de Hondsrug is versterkt en de economische draagkracht is verder ontwikkeld

Subsidie

-125.000

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota en is voor drie jaar een subsidie voor Geopark opgenomen.

Betere toegankelijkheid van cultuur, kennis, en informatie

Inkoop

357.222

Betrof eenmalige transitiekosten sociaal domein voor bibliotheken.

Kapitaal lasten

774.256

Aanpassing van kapitaallasten in verband met wijziging BBV.

Subsidie

-322.052

De bijdrage van de provincie Groningen voor WSF-taken is komen te vervallen.

Effectiever en efficiënter cultuurbeleid op noordelijk landsdeelniveau

Subsidie

-100.000

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota.

Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen

Subsidie

-250.000

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota.

Op meer dan 90% van de Drentse basisscholen wordt cultuuronderwijs geborgd waarbij de vraag van de school centraal staat

Subsidie

-325.000

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota.

Betere toegankelijkheid van cultuur, kennis, en informatie

Ontv. subsidies

-230.600

Betreft aanpassing van begroting op nieuwe cultuurnota.

Overige verschillen

-56.911

Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017

-987.526