Programma

2015
Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Lasten

4.154.857

6.194.419

6.586.972

6.473.245

6.484.744

8.471.473

Baten

-14.618

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

Totaal programma

4.140.239

6.174.779

6.567.332

6.453.605

6.465.104

8.451.833

Programma 2: Regionale economie

Lasten

7.956.335

15.307.511

11.410.023

11.510.023

12.435.023

6.835.023

Baten

-165.834

-877.945

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

Totaal programma

7.790.502

14.429.566

11.377.823

11.477.823

12.402.823

6.802.823

Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Lasten

92.755.311

93.845.212

78.863.785

62.695.937

58.307.484

54.621.117

Baten

-42.398.643

-21.468.822

-11.131.040

-11.131.040

-6.281.040

-5.203.922

Totaal programma

50.356.668

72.376.390

67.732.745

51.564.897

52.026.444

49.417.195

Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Lasten

6.790.668

4.460.027

3.888.663

3.593.663

3.648.663

2.710.418

Baten

-810.902

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

Totaal programma

5.979.766

3.750.027

3.178.663

2.883.663

2.938.663

2.000.418

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

Lasten

7.366.814

17.721.014

11.922.453

10.486.566

10.549.205

7.013.310

Baten

-42.380

-6.186.624

-526.345

-526.345

-526.345

-526.345

Totaal programma

7.324.435

11.534.390

11.396.108

9.960.221

10.022.860

6.486.965

Programma 6: Cultuur

Lasten

16.531.770

18.126.303

18.896.318

18.208.907

16.798.549

15.930.632

Baten

-1.283.208

-1.539.472

-1.321.961

-1.335.180

-1.348.532

-1.348.532

Totaal programma

15.248.562

16.586.831

17.574.357

16.873.727

15.450.017

14.582.100

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

Lasten

50.146.450

62.260.643

59.344.500

61.523.997

57.900.865

54.235.935

Baten

-28.767.329

-21.765.114

-9.025.837

-4.090.905

-1.636.554

-1.636.554

Totaal programma

21.379.121

40.495.529

50.318.663

57.433.092

56.264.311

52.599.381

Programma 8: Middelen

Lasten

55.314.061

59.268.419

53.906.039

60.049.731

64.776.428

71.815.896

Baten

-162.868.748

-217.329.735

-209.716.742

-202.265.931

-207.874.166

-212.520.596

Totaal programma

-107.554.687

-158.061.316

-155.810.703

-142.216.200

-143.097.738

-140.704.700

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves

4.664.605

7.286.196

12.334.988

14.430.828

12.472.484

-363.985

2015
Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

Alle programma Lasten exclusief reserve mutaties

241.016.266

277.183.548

244.818.753

234.542.069

230.900.961

221.633.804

Alle programma Baten exclusief reserve mutaties

-236.351.661

-269.897.352

-232.483.765

-220.111.241

-218.428.477

-221.997.789

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves

4.664.605

7.286.196

12.334.988

14.430.828

12.472.484

-363.985

Reserve mutaties Lasten

60.692.682

105.933.046

26.007.458

4.790.146

3.100.037

6.222.502

Reserve mutaties Baten

-68.887.550

-113.219.242

-38.342.446

-19.220.974

-15.572.521

-5.858.517

Saldo mutaties reserves

-8.194.868

-7.286.196

-12.334.988

-14.430.828

-12.472.484

363.985

Resultaat exploitatiesaldo na toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves

-3.530.262

Programma

2015
Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

4.140.239

6.174.779

6.567.332

6.453.605

6.465.104

8.451.833

Programma 2: Regionale economie

7.790.502

14.429.566

11.377.823

11.477.823

12.402.823

6.802.823

Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

50.356.668

72.376.390

67.732.745

51.564.897

52.026.444

49.417.195

Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

5.979.766

3.750.027

3.178.663

2.883.663

2.938.663

2.000.418

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

7.324.435

11.534.390

11.396.108

9.960.221

10.022.860

6.486.965

Programma 6: Cultuur

15.248.562

16.586.831

17.574.357

16.873.727

15.450.017

14.582.100

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

21.379.121

40.495.529

50.318.663

57.433.092

56.264.311

52.599.381

Programma 8: Middelen

-107.554.687

-158.061.316

-155.810.703

-142.216.200

-143.097.738

-140.704.700

Saldo voor bestemmingen

4.664.605

7.286.196

12.334.988

14.430.828

12.472.484

-363.985

Reserve mutaties Lasten

60.692.682

105.933.046

26.007.458

4.790.146

3.100.037

6.222.502

Reserve mutaties Baten

-68.887.550

-113.219.242

-38.342.446

-19.220.974

-15.572.521

-5.858.517

Saldo mutaties reserves

-8.194.868

-7.286.196

-12.334.988

-14.430.828

-12.472.484

363.985

Resultaat exploitatiesaldo na toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves

-3.530.262

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Onvoorzien

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Vrije bestedingsruimte

0

5.425.553

735.947

6.764.099

12.733.877

16.373.410

Totale ruimte binnen begroting

0

5.925.553

1.235.947

7.264.099

13.233.877

16.873.410