De uitvoering van het bestaande beleid is gebaseerd op:

Het Beleidskader financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen provincie Drenthe

De Beleidsnota en beoordelingskader interbestuurlijk toezicht Drenthe

De Regelingen voor bezwaar en beroep.