Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de meerjarige financieringspositie hebben wij een meerjarige investerings- en financieringsstaat opgesteld. De meerjarige investerings- en financieringsstaat hieronder is per aanvang van het jaar opgesteld en laat zien dat volgens onze verwachtingen het saldo van financieringsmiddelen overschot de komende jaren zal dalen.

Meerjarige financieringspositie

2017

2018

2019

2020

Investeringen

A1. Materiële activa (maatschappelijk nut)

65.524.807

87.554.602

106.645.886

119.728.430

A2. Materiële activa (economisch nut)

37.664.002

36.155.397

34.283.653

32.320.990

B. Financiële activa

1. deelnemingen (maatschappelijk nut)

714.070

714.070

714.070

714.070

2. Bijdrage aan activa in eigendom derden

13.164.013

16.215.206

14.728.900

12.692.593

(maatschappelijk nut)

3. Verstrekte langlopende geldleningen

135.538.212

142.277.167

129.749.240

104.646.572

Totaal investeringen

252.605.104

282.916.443

286.121.749

270.102.656

Financieringsmiddelen

A. reserves/voorzieningen

1. Algemene reserves

35.309.364

33.146.921

33.011.921

32.891.921

2. Bestemmingsreserves

315.412.171

305.239.625

290.943.797

278.591.312

3. Voorzieningen (middelen derden)

4.153.964

4.238.964

4.338.964

4.438.964

4. Voorzieningen egalisering kosten

819.986

850.863

986.200

1.209.586

5. Voorzieningen verpl., verl. risico's

8.306.665

8.246.665

8.186.665

8.126.665

B. Opgenomen langlopende geldleningen

0

0

0

0

C. Incidentele financieringsmiddelen

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Totaal financieringsmiddelen

374.002.150

361.723.038

347.467.547

335.258.448

Saldo financieringsmiddelen (overschot)

121.397.046

78.806.595

61.345.798

65.155.792