201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Middelen-8.195-7.286-12.3355.049-14.431-12.472364
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen-8.195-7.286-12.3355.049-14.431-12.472364
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen-8.195-7.286-12.3355.049-14.431-12.472364
Adm. boekingen0493348145186156149
Inflatiecorrectie RSP (IBOI)0493348145186156149
Bijdr. aan reserves-8.195-7.779-12.6834.904-14.617-12.628215
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa1.045000000
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen2501864713965902.659
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer09.1151.1467.9691.2971.2961.855
Bijdrage aan Financieringsreserve10.3890933-933000
Bijdrage aan reserve grondwaterheffing173000000
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer3.1972.625502.575000
Bijdrage aan Reserve investeringsagenda045.000045.000000
Bijdrage aan reserve natuurbeleid14.34139.75815.25824.500000
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren5033.7453.0007452.0001.0000
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG7.7532.1953.223-1.028000
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket16.7741.0001.000000911
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt01.310602708248248248
Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur00400-400400400400
Bijdrage aan saldireserve6.2685050505000
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa-1.013-2.321-2.3210-3.534-3.534-3.340
Bijdrage van de saldireserve-5.593-4.787-2.162-2.624-135-120-120
Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen0-2500-2500-3410
Bijdrage van Financieringsreserve0-30.5000-30.500000
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34-425-2.566-2.500-66000
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt-1.264-1.002-340-662-340-3400
Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe0-4.0000-4.000000
Bijdrage van reserve grondwaterheffing0-3760-376000
Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer0000-1.078-2.268-2.399
Bijdrage van Reserve investeringsagenda0-5.800-8.1102.310-6.865-5.4000
Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen-19-1.1300-1.130000
Bijdrage van reserve natuurbeleid-6.369-4.5780-4.578000
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren-505000000
Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling-1.038000000
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG0-9.496-1.018-8.478-2.377-2.5320
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket-40.266-27.754-17.548-10.206-3.215-8450
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel-4.560-160-933773000
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur-963-1.450-1.000-450000
Bijdrage van reserve vitaal platteland-3.508-2.350-2.41060-1.677-1940
Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden-3.364-14.7000-14.700000

Verrekening resultaat met reserves niet specifiek voor één programma of mutaties tussen reserves

2015 rekening

2016

2017

Verschil 2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

0

9.115.271

0

9.115.271

0

0

0

Bijdrage aan Financieringsreserve

10.388.921

0

933.293

-933.293

0

0

0

Inflatiecorrectie RSP (IBOI)

0

493.170

347.917

145.253

185.920

155.633

148.740

Bijdrage aan saldireserve

6.268.005

505.000

0

505.000

0

0

0

Bijdrage van de saldireserve

-5.593.286

-4.786.908

-2.162.443

-2.624.465

-135.000

-120.000

-120.000

Bijdrage aan Reserve investeringsagenda

0

45.000.000

0

45.000.000

0

0

0

Bijdrage van Financieringsreserve

0

-30.500.000

0

-30.500.000

0

0

0

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden

-3.364.380

-14.700.000

0

-14.700.000

0

0

0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

502.636

3.745.000

3.000.000

745.000

2.000.000

1.000.000

0

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

-505.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

0

-3.650.000

-3.000.000

-650.000

-2.000.000

-1.000.000

0

Saldo verrekening met reserves

7.696.896

5.221.533

-881.233

6.102.766

50.920

35.633

28.740