Leges

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van de door of vanwege het provinciaal bestuur verstrekte diensten. De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. De tarieventabel voor 2017 zal in het najaar van 2016 ter beschikking komen.

Budgetomschrijving

Rubrieknummer

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Leges e.a. rechten WABO

1 3. Omgevingsvergunning

225.000

Leges e.a. rechten Ontgrondingen

4. Ontgrondingen

30.000

30.000

30.000

Leges e.a. rechten Waterwet

5.1 Waterwet-Grondwater

10.000

10.000

10.000

Leges e.a. rechten VR/RVV

6.1.3 Verkeer en vervoer

17.500

17.500

17.500

Leges e.a. rechten POV

6.1.4 Verkeer en vervoer

5.000

5.000

5.000

Leges e.a. rechten Zuidoost-Drentse Vaarwegen

6.1.5 Verkeer en Vervoer

500

500

500

Leges e.a. rechten Meppel-de Punt

6.1.6 Verkeer en vervoer

500

500

500

Uitvoering NB-wet (aandeel VTH)

3.13 Natuurbeschermingswet 1998

100.000

100.000

125.000