Samenvatting

Voor 2017 ramen wij aan lokale heffingen vooralsnog een totaalbedrag van:

Belastingen

Opcenten

55.600.000

Heffingen

Grondwater

700.000

Nazorgheffing gesloten stortplaatsen

pm

Ontgrondingen

21.345

Rechten

Leges

413.500

Totaal

56.734.845