Lokale lastendruk

Ontwikkeling opcenten motorrijtuigenbelasting in de jaren 2014 tot en met 2017:

2014

2015

2016

2017

provincie Drenthe

88,3

90,3

92,0

92,0

landelijk gemiddelde

81,3

82,2

80,3

80,5

provincie Drenthe als % van landelijk gemiddelde

108,6

109,8

114,5

114,2

wettelijk maximum

109,1

110,1

110,6

111

provincie Drenthe als % van wettelijk maximum

80,9

82

83,1

82,8

Overzicht voorgestelde tarieven opcenten op de MRB voor 2017:

Provincie

Voorgesteld tarief

Groningen

88,6

Friesland

70,2

Drenthe

92,0

Overijssel

79,9

Flevoland

78,2

Gelderland

89,2

Utrecht

72,6

Noord-Holland

67,9

Zuid-Holland

91,7

Zeeland

82,3

Noord-Brabant

76,1

Limburg

77,9