Inleiding

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid. In deze paragraaf worden de beleidslijnen met betrekking tot de beheersmatige aspecten zoals de uitvoering van het onderhoud hiervan weergegeven. Onder kapitaalgoederen verstaan we alle in eigendom van de provincie zijnde goederen met een meerjarig nut. Deze kapitaalgoederen hebben wij als volgt gerubriceerd:

  • Wegen;
  • Vaarwegen;
  • Gebouwen.