Wat willen wij bereiken?

De provincie Drenthe heeft een behoudend beleggingsbeleid. Dit heeft tot gevolg dat niet het hoogste rendement wordt behaald. Het risicoprofiel kan getypeerd worden als risicomijdend en defensief. Met inachtneming van eerder genoemde is ons beleid gericht op minimalisatie van de kosten en optimalisatie van de opbrengsten.