Lasten € 78.863.785 32 %
Baten € 11.131.040 5 %

Toelichting programma

Veruit de meeste dagelijkse verplaatsingen vinden plaats binnen de regio. Een goede regionale bereikbaarheid is daarmee een belangrijke taak voor de provincie. Wij zorgen voor goed regionaal vervoer in Drenthe.
Wij zijn als provincie dan ook primair verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verbindingswegen, tunnels en bruggen. Daarnaast bepalen wij welke bedrijven het regionale bus- en treinvervoer in de provincie verzorgen.