060211

Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

1.093.293

933.293

0

0

0

Begrote onttrekking (2)

160.000

933.293

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

933.293

0

0

0

0

060211

060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel.

Instellingsbesluit

Besluit PS Statenstuk 2007-271 d.d. 31 januari 2007

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Gerrit Jansen

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

Bij de jaarrekening 2015 hebben wij aangegeven dat het saldo van de reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel vrij kan vallen na de financiële afwikkeling (na nog een onttrekking van € 160.000,-- in 2016 gedaan te hebben). De reserve kan opgeheven worden en het incidentele voordeel van € 933.293,-- wordt conform de daarover gemaakte afspraken aan de financieringsreserve toegevoegd in 2017.

Wat zijn we van plan?

€ 933.293,-- wordt aan de financieringsreserve toegevoegd in 2017 en de reserve kan daarna opgeheven worden.